Kurs i biodling

Kurs i biodling  våren 2019 – OBS fulltecknad!

Nybörjare och något erfarna biodlare välkomnas.

Kurskväll 1 Tisd. 15 jan. kl.19.00 BIET OCH BISAMHÄLLET

– Introduktion

– Biet och bisamhället

– Binas samhällsnytta, ekologisk biodling

– Hur startar jag min biodling.

Bigårdsbesök Lörd. 19 jan. kl 14.00

Visning av bigården Jönstorp, i vinterskrud

Kurskväll 2 Tisd. 29 jan. kl.19.00 VINTER OCH VÅR

– Bisamhället under vintern

– Våringrepp. Starka, svaga samhällen.

– Utvidgning. Första skattlådan.

– Binas hälsa

Kurskväll 3 Tisd. 12 febr. kl.19.00 SOMMAR

– Samhällets utveckling

– Drottningceller. Svärmning

– Ramar o vaxmellanväggar

– Avläggare

Kurskväll 4 Tisd. 26 febr. SOMMAR

– Dragväxter

– Tillsättning skattlådor

– Drottningar Tillsättning och koll

– Inför skattningen

Kurskväll 5 Tisd. 5 mars kl.19.00 HONUNG

– Skattlådor. Skattning

– Honungen, vattenhalt och sammansättning.

– Avtäckning. Slungning. Silning.

– Kristallisation. Rörning och tappning.

Biredskap mm. Lörd. 9 mars kl. 13.00 BESÖK BIREDSKAPSHANDLARE

Lindhagens Biodling,

Grönbyvägen 343-19, Anderslöv

Kurskväll 6 Tisd. 19 mars kl.19.00 BIODLING HÖST OCH VINTE

– Dragpauser, Slutskattning.

– Varroabekämpning

– Drottningbyte.

– Utfodring. Invintring

Kurskväll 7 Tisd. 2 april kl.19.00 MYNDIGHETER, REGLER,

– Bisjukdommar. Flyttning av bisamhällen.

– Honungshatering/marknadsföring

– Propolis, pollen, vax. Andra biprodukter.

– Vaxhantering Rengöring och förvaring

Utrustning o Lokaler Lör. 6 april kl.10-12 BIHUS och REDSKAP/UTRUSTNING

Plats: Sven Perssons bi-verkstad i Östra Odarslöv

– Kort presentation av anläggningen

– Bihus, ramar av olika typer

– Utrustning för honungshantering.

Bigårdsträff Lör. 13 april kl.10-12 BISKÖTSEL

Plats: Jönstorp

– Bigården och bikupornas placering.

– Hur att umgås med bin.

– Undersökning och bedömning av bisamhällen.

– Aktuella ingrepp-

Kurskväll 8 Tisd. 16 april kl. 19.00 AVEL, HÄLSA OCH MILJÖ

Drottningodling och Biavel

Förgiftningar inkl. neonikotinoider

Bisamhällets hälsa

Diskussion och avslutning.

Återträff  Tisd. 24 sept kl 19.00 HUR GICK DET?

Lokaler

På kurskvällarna träffas vi på Lineros Fritidsgård i Lund. Adressen är: Tre Högars väg 5, 224 75 Lund. Se också karta http://kartor.eniro.se/m/n9vwA

Bigårdsträffar har vi på Jönstorp som ligger på norra sidan av Sandbyvägen, mellan Mårtens Fälad, och korsningen med Utmarksvägen.

Snickardagen har vi i Sven Persson sk. Bi-verkstad på Linebo, Östra Odarslöv.

Detaljerad vägvisning får du under kurs-kvällarna.

Kurslitteratur

Som kursbok kommer vi att använda Carl-Otto Mattssons bok: Bin till nytta och Nöje.

Vi rekommenderar även SBR:s bok: Boken om Biodling.

Kursavgift

För medlemmar i Lunds Biodlare är kursavgiften 450 kr.

För övriga SBR-medlemmar är avgiften 550 kr. Dessa har tillträde endast i mån av plats.

Kursanmälan

Slutlig anmälan sker genom att sätta in kursavgiften på Lunds Biodlares bankgirokonto 514-2518.

Deltagarantalet är begränsat till max 17. Först till kvarn…..
Kontakta oss om du har frågor.

Kontaktpersoner:

Sven-Åke Nilsson Mobil 070-570 29 44

Jan Lundquist Tel 046 -211 51 96 Mobil 070-306 873

Vill du göra en intresseanmälan, så fyll i formuläret. Du får en bekräftelse av oss, och betalar sedan in avgiften.