Kurs i biodling

Lunds Biodlare     Kurs i biodling  

Kursen börja under våren 2019 och är på tisdagar kl 19

Kurskväll 1    Tisd. 00 jan. kl.19.00      BIET OCH BISAMHÄLLET

 • Introduktion
 • Biet och bisamhället
 • Binas samhällsnytta, ekologisk biodling
 • Hur startar jag min biodling.

Bigårdsbesök   jan. kl 14.00
Visning av bigården Jönstorp, i vinterskrud BIGÅRDSBESÖK

Kurskväll 2     Tisd. 00 febr. kl.19.00      VINTER OCH VÅR

 • Bisamhället under vintern
 • Våringrepp. Starka, svaga samhällen.
 • Första skattlådan.
 • Binas hälsa

Kurskväll 3     Tisd. 00 febr. kl.19.00        SOMMAR

 • Svärmning
 • Avläggare
 • Tillsättning o äggläggning.
 • Dragväxter

Kurskväll 4     Tisd. 00 mars kl.19.00      HONUNG

 • Skattlådor. Skattning
 • Honungen, vattenhalt och sammansättning.
 • Avtäckning. Slungning. Silning.
 • Rörning och tappning. Kristallisation.
 • Förvaring. Försäljning.

Kurskväll 5      Tisd. 00 mars kl.19.00         BIODLING HÖST OCH VINTER

 • Dragpauser, Slutskattning.
 • Varroabekämpning
 • Invintring

Kurskväll 6       Tisd. 00 april kl.19.00            MYNDIGHETER, REGLER,                                             SIDOAKTIVITETER

 • Flyttning av bisamhällen.
 • Honungshatering/marknadsföring
 • Drottningodling.
 • Vaxhantering
 • Rengöring och förvaring
 • Branchregler

Utrustning o Lokaler     Lör. 00 april kl.10-12       BIHUS och REDSKAP/UTRUSTNING
Plats: Bi-verkstad / Bigård

 • Kort presentation av anläggningen
 • Bihus av olika typer
 • Ramar och kupinredning
 • Utrustning för honunghantering

Kurskväll 7         Tisd.00 april kl. 19.00     AVEL, HÄLSA OCH MILJÖ

 • Drottningodling och Biavel
 • Bisamhällets hälsa
 • Förgiftningar inkl. neonikotinoider
 • Diskussion och avslutning

Bigårdsträff          Lör. 00 april kl.10-12           BISKÖTSEL I PRAKTIKEN   KURSAVSLUTNING

 • Bigården och bikupornas placering.
 • Hur att umgås med bin.
 • Undersökning och bedömning av bisamhällen.

På kurskvällarna träffas vi på Lineros Fritidsgård i Lund. Adressen är: Tre Högars väg 5, 224 75 Lund. Se också karta http://kartor.eniro.se/m/n9vwA

Bigårdsträffen har vi på Jönstorp som ligger på norra sidan av Sandbyvägen, mellan Mårtens Fälad, och korsningen med Utmarksvägen.

Snickardagen har vi i Sven Persson sk Bi-Verkstad på Linebo, Östra Odarslöv.

Kostnader är ca 450 kr för medlemar.

Kurslitteratur

Som kursbok kommer vi att använda Carl-Otto Mattssons bok: Bin till nytta och Nöje.
Vi rekommenderar även SBR:s bok: Boken om Biodling

Kursavgift

För medlemmar i Lunds Biodlare finns en kursavgift. För övriga SBR-medlemmar är avgiften lite högre. Vi hälsar dessutom alla erfarna medlemmar välkomna till kurskvällarna, naturligtvis utgår ingen avgift för dem.

Vill du göra en intressanmälan, så fyll gärna i formuläret. Då kontakta vi dig, när kursprogram är färdig och du får mer information angående kostnader och inbetalning.