Kurs i biodling

Kurs i biodling  våren 2019 – OBS fulltecknad!

Nästa nybörjarkurs i biodling startar i januari 2020. Vi följer binas egen årscykel och håller därför ingen kurs under hösten.

Välkommen att höra av dig igen i oktober!