Kurs i biodling – anmälningsformulär

Kurs i biodling  våren 2020. För nybörjare och något erfarna biodlare.
Vill du göra en intresseanmälan, så följ länken. Du får en bekräftelse av oss, och betalar sedan in avgiften.
Anmälan biodlingskurs

Planerat innehåll:

Kurskväll 1 BIET OCH BISAMHÄLLET
– Introduktion
– Biet och bisamhället
– Binas samhällsnytta, ekologisk biodling
– Hur startar jag min biodling

Kurskväll 2  VINTER OCH VÅR
– Bisamhället under vintern
– Våringrepp. Starka, svaga samhällen.
– Utvidgning. Första skattlådan.
– Binas hälsa

Kurskväll 3  SOMMAR
– Samhällets utveckling
– Drottningceller. Svärmning
– Ramar o vaxmellanväggar
– Avläggare

Kurskväll 4 SOMMAR
– Dragväxter
– Tillsättning skattlådor
– Drottningar Tillsättning och koll
– Inför skattningen

Kurskväll 5 HONUNG
– Skattlådor, skattning
– Honungen, vattenhalt och sammansättning.
– Avtäckning, slungning, silning.
– Kristallisation, rörning och tappning.

Kurskväll 6 BIODLING HÖST OCH VINTER
– Dragpauser, Slutskattning.
– Varroabekämpning
– Drottningbyte.
– Utfodring. Invintring

Kurskväll 7  MYNDIGHETER, REGLER,
– Bisjukdommar. Flyttning av bisamhällen.
– Honungshatering/marknadsföring
– Propolis, pollen, vax. Andra biprodukter.
– Vaxhantering Rengöring och förvaring

Kurskväll 8 AVEL, HÄLSA OCH MILJÖ
– Drottningodling och Biavel
Förgiftningar inkl. neonikotinoider
Bisamhällets hälsa
Diskussion och avslutning.

Lokaler
På kurskvällarna träffas vi på Lineros Fritidsgård i Lund. Adressen är: Tre Högars väg 5, 224 75 Lund. Se också karta http://kartor.eniro.se/m/n9vwA

Kurslitteratur
Som kursbok kommer vi att använda Carl-Otto Mattssons bok: Bin till nytta och Nöje.
Vi rekommenderar även SBR:s bok: Boken om Biodling.

Kursavgift
För medlemmar i Lunds Biodlare är kursavgiften 450 kr.
För övriga SBR-medlemmar är avgiften 550 kr. Dessa har tillträde endast i mån av plats.

Kursanmälan
Anmälan blir bindande när du betalat kursavgiften till Lunds Biodlares bankgiro 514-2518.
Deltagarantalet är begränsat till max 17. Först till kvarn…..
Kontakta oss om du har frågor.

Kontaktpersoner:
Sven-Åke Nilsson Mobil 070-570 29 44
Jan Lundquist Tel 046 -211 51 96 Mobil 070-306 873

 

Vill du göra en intresseanmälan, så följ länken. Du får en bekräftelse av oss, och betalar sedan in avgiften.

Anmälan biodlingskurs