Bli medlem

Medlemsåret är kalenderåret med undantag om du blir ny fullbetalande medlem efter 1 oktober. Ditt medlemskap gäller då resten av innevarande år samt hela nästkommande år.

Här finner du länken där du själv registrerar ditt medlemskap. Vid registrering kan du även anmälan familjemedlem, en faktura på den gemensamma avgiften skickas då. OBS! Om du redan är medlem och vill anmäla familjemedlem vg kontakta medlem@biodlarna.se alt 0142 – 48 20 03.
Om du uppger en e-postadress vid registrering, skickas omgående en avi till denna adress. Om du inte har ngn e-postadress kan aviseringen per post dröja upp till två veckor.Har du varit medlem tidigare, ska du inte registrera dig på nytt igen. Kontakta istället vår expedition så kan vi skicka avin till dig. Du ska inte heller som ny medlem registrera dig flera gånger. Om det är något som inte fungerar vid registreringen, som att du t ex inte får ut din avi, kontakta oss, så hjälper vi till med detta då det annars kan resultera i felaktiga dubbelregistreringar.När du betalat din medlemsavgift som ny medlem får du, inom en vecka, ett mail innehållande ett välkomstbrev, ett erbjudande om att köpa bokpaket samt rabatterbjudande från redskapshandlare. Har du inte någon mailadress, skickas dokumenten per post. Detta erbjudande gäller ej nya familjemedlemmar.OBS! Om du varit medlem tidigare, kontakta istället medlem@biodlarna.se  alt. 0142 – 48 20 03.
Avgiften varierar ngt beroende på vilket distrikt och vilken lokalförening du vill vara medlem i.Den totala avgiften är delad i tre delar – förbund, distrikt och förening.
Förbundets del av avgiften ligger för närvarande på nedanstående nivå/år:
Fullbetalande: 385 kr
Familjemedlem: 40 kr (får ej Bitidning)
Juniormedlem : 100 kr (får Bitidning)
Till detta tillkommer distriktets och lokalföreningens del. Detta utgör då den kompletta medlemsavgiften. Hela avgiften (inkl distriktens och föreningarnas del) betalas dock till Biodlarnas kansli som sedan gör utbetalningar till distrikt och föreningar.
Enda gången du ska betala en avgift direkt till din lokala förening är om du är fullbetalande i en lokalförening och även vill bli medlem i en annan lokalförening. Då betalar du den lokala avgiften direkt till denna förening.Medlemsavgiften ger dig medlemskap i Riksförbundet, biodlardistriktet och din lokala förening.

Ditt medlemskap innebär bl. a. att du:

  • kan delta i SBR:s verksamhet lokalt, regionalt och centralt
  • är försäkrad vid sammankomster arrangerade inom SBR
  • får Bitidningen
  • har tillgång till hjälp och råd i biodlingsfrågor
  • kan handla till medlemspris i Bibutiken
  • kan försäkra dina bisamhällen till en låg kostnad
  • kan prenumerera på vissa utländska bitidningar via förbundet (och slippa bankavgifter)
  • får prenumerera på de nordiska bitidningarna till reducerat pris
  • kan köpa SBR:s välkända etikett (när din honung är bedömd och godkänd)
  • får köpa rätten till fem stycken EAN-koder

Vill du veta mer om dina Medlemsförmåner, klickar du här.